Trang Chủ » Liên hệ

Liên hệ

di michael băng giá Đã cập nhật

Quản trị viên: Michele Ingelido

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để được gợi ý, để báo cáo tin tức, để làm rõ hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, bạn có thể viết thư đến địa chỉ e-mail của chúng tôi: [email được bảo vệ]

NB đây không phải là email hỗ trợ của OPPO và chúng tôi không cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Đối với bất kỳ yêu cầu trợ giúp nào, hãy sử dụng các bình luận bên dưới bài viết hoặc đăng một bài đăng trong cộng đồng.


Đối với bất kỳ thông tin hoặc yêu cầu nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ e-mail sau: [email được bảo vệ]